Strona główna Program DOC LAB START

DOC LAB START

DOC LAB START to komponent DOC LAB POLAND dla projektów dokumentalnych w fazie developmentu lub początkowej fazie zdjęć, które mają zagraniczny potencjał (koprodukcyjny lub dystrybucyjny). Organizowany jest dla reżyserów i producentów (jednak brak producenta zaangażowanego w projekt nie jest czynnikiem dyskwalifikującym).

W Warszawie są organizowane dwie sesje merytoryczne w postaci dyskusji w grupie oraz konsultacji indywidualnych z czołowymi polskimi dokumentalistami: Lidią Dudą, Jackiem Bławutem, Paweł Łoziński, Anną Wydrą, Maria Zmarz-Koczanowicz, Bartek Konopka oraz zaproszonymi gośćmi.

DOC LAB POLAND organizowany jest we współpracy z najważniejszymi festiwalami dokumentalnymi DOK Leipzig, Institute of Documentary Film, IDFA FF oraz Docudays UA
a ich przedstawiciele biorą udział zarówno w selekcji projektów, jak i w konsultacjach. Tutorami w minionym roku byli najlepsi eksperci europejscy:  Adriek van Nieuwenhuijzen, szefowa IDFA Industry; Tereza Simikova, szefowa Industry CPH:DOX;  Ove Rishoej Jensen, szef Industry FIPA DOC, Rada Šešić, międzynarodowa selekcjonerka festiwalowa i Peter Jaeger, wieloletni agentem sprzedaży.

W ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego organizowany jest pitching projektów w fazie developmentu DOCS TO START oraz market koprodukcyjny, poprzedzone warsztatem przygotowawczym dotyczącym sposobu prezentacji projektu oraz pracą nad trailerami – poprowadzonym przez najlepszych europejskich specjalistów (Adriek van Nieuwenhuijzen, Rada Sesić, Tereza Simikova, Ove Rishoej Jensen, Peter Jaeger, Leena Pasanen, Paul Pauwels i inni). Na pitching i market są zapraszani goście: producenci polscy i zagraniczni, reprezentanci funduszy filmowych i instytucji filmowych, przedstawiciele wiodących platform koprodukcyjnych i pitchingów na świecie (Lipsk, IDFA/Amsterdam, Hot Docs/ Toronto, East Doc Platform/Praga, Lisbon Docs, Docs At Work/ Florencja), agenci sprzedaży, redaktorzy zamawiający z wybranych stacji telewizyjnych. Głównym celem pitchingu i marketu jest znalezienie partnerów (zarówno z Polski, jak i z zagranicy) zainteresowanych wejściem w koprodukcję (lub zainteresowanych producentów – w przypadku projektów bez producenta) przedstawianych filmów oraz zaprezentowanie projektów selekcjonerom innych ważnych pitchingów międzynarodowych. Krakowska sesja i pitching są prowadzone w języku angielskim.

PLAN SPOTKAŃ DOC LAB START

I sesja – kwiecień, Warszawa

Uczestnicy pracują w dwóch grupach dyskusyjnych równolegle, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać czas, jaki poświęcą na udział w warsztatach. Bierzemy bowiem pod uwagę, że nasi uczestnicy to aktywni zawodowo filmowcy, dysponujący ograniczonym czasem. Każdą grupę prowadzić będzie dwóch ekspertów – reżyserów filmów dokumentalnych. Niektóre tematy będą omawiane na forum ogólnym – w obu grupach połączonych. W programie przewidziane są także konsultacje indywidualne, z ekspertami-reżyserami oraz ekspertami – producentami, którzy pomogą przygotować plan finansowy, harmonogram i inne elementy strategii produkcyjnej. Planujemy uczestnictwo ok. 10 projektów.

Oprócz pracy nad rozwojem filmów omówione zostaną m.in. następujące tematy i zagadnienia (również w oparciu o projekty uczestników):

– Jak zmienił się rynek filmów dokumentalnych w Europie. Jak dopasować strategię produkcji, promocji i dystrybucji do projektu. Dlaczego chcę zrobić ten film? (temat, festiwale/kariera, dystrybucja/zyski). Ocena potencjału projektów pod kątem światowego rynku dokumentalnego.

– Czym się charakteryzuje dobry trailer? Jak go zrobić, gdy nie ma jeszcze zdjęć?

– Jak zrobić dobry pitching (teoria i praktyka) : jak wyeksponować najmocniejsze strony projektu.

II sesja, czerwiec, Kraków

Trzydniowa intensywna sesja odbywa się w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Konsultantami są najlepsi europejscy specjaliści w dziedzinie developmentu i pitchingu. Część zajęć odbywa się w grupie, część – to konsultacje indywidualne. Konsultacja i pitching DOCS TO START prowadzone są w języku angielskim.

Pitching DOCS TO START

Zaproszeni na prezentację DOCS TO START: producenci z Polski (część projektów może szukać producenta wiodącego, inni – koproducentów), producenci z zagranicy (poprzez nich dotarcie do finansowania za granicą); regionalne fundusze filmowe; PISF; MKiDN; portale crowdfundingowe (Wspieram kulturę, Polak potrafi); TVP; HBO; IAM; NCK; NINA; przedstawiciele zagranicznych coproduction marketów (Amsterdam, Lipsk, Toronto, Praga, Sheffield, Lizbona), eksperci (EDN, Tribeca, Sundance) przedstawiciele wybranych europejskich stacji telewizyjnych.

Po pitchingu: umówione spotkania indywidualne z koproducentami, organizacjami finansującymi produkcję, przedstawicielami zagranicznych pitchingów. Market koprodukcyjny (także z udziałem innych producentów obecnych na festiwalu)