Strona główna Program DOC LAB GO!

DOC LAB GO!

DOC LAB GO! to komponent DOC LAB POLAND dla filmów dokumentalnych w fazie zaawansowanego montażu, które mają zagraniczny potencjał dystrybucyjny i festiwalowy. Organizowany jest dla reżyserów, producentów i montażystów. Film dokumentalny w wielu przypadkach rodzi się na nowo podczas montażu, dlatego tak ważne jest wówczas zdefiniowanie na nowo sposobu komunikacji filmu, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz całej strategii pr-owej, marketingowej i festiwalowej. Na tym etapie również nieocenione są konsultacje i uwagi fachowców dotyczące dramaturgii i sposobu montażu filmu, a pozostali uczestnicy programu mogą być potraktowani jako pierwsza testowa publiczność. Nacisk na indywidualną pracę nad projektami oraz kameralna atmosfera pozwalają wspólnie zastanowić się nad najlepszymi rozwiązaniami dla konkretnych filmów zgłoszonych na program.

PLAN SESJI DOC LAB GO!

I sesja – kwiecień, Warszawa

Uczestnicy pracują w dwóch grupach dyskusyjnych równolegle, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać czas, jaki poświęcą na udział w warsztatach. Bierzemy bowiem pod uwagę, że nasi uczestnicy to aktywni zawodowo filmowcy, dysponujący ograniczonym czasem. Niektóre tematy będą omawiane na forum ogólnym – w obu grupach połączonych. W programie przewidziane są także konsultacje indywidualne. Planujemy uczestnictwo ok. 10 projektów.

Omówione zostaną m.in. następujące tematy i zagadnienia, w oparciu o projekty uczestników:

– Jak dopasować strategię promocji i dystrybucji do projektu. Ocena potencjału projektów pod kątem światowego rynku dokumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem festiwali filmowych, telewizji/licencjonbiorców, platform VOD oraz dystrybucji kinowej.

– Czym się charakteryzuje dobry trailer ukończonego filmu?

– Jak napisać dobry synopsis i logline ? Jak powinien wyglądać press-kit?

– Jak zrobić skuteczny pitching (teoria i praktyka) : jak wyeksponować najmocniejsze strony projektu.

– Jak zaplanować strategię festiwalową i ją skutecznie przeprowadzić?

II sesja, czerwiec, Kraków

W ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego organizowana jest prezentacja projektów w fazie montażu, DOCS TO GO! (zainicjowany w 2012 r., przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Krakowski Festiwal Filmowy, a od 2015 współorganizowany z DOC LAB POLAND pitching dla projektów w późnej fazie realizacji).

Prezentacja poprzedzona zostanie intensywnym dwudniowym warsztatem przygotowawczym, dotyczącym sposobu przedstawiania projektu, połączonym z konsultacjami w zakresie promocji i dystrybucji filmu, który poprowadzą najlepsi europejscy specjaliści. Na prezentację zostaną zaproszeni goście: programerzy festiwali filmowych, przedstawiciele stacji telewizyjnych, agenci sprzedaży, dystrybutorzy. Głównym celem prezentacji będzie zwiększenie międzynarodowych szans filmów uczestniczących w programie poprzez zaprezentowanie projektów selekcjonerom najważniejszych światowych festiwali i agentom sprzedaży oraz poszukiwanie dla nich odpowiednich kanałów dystrybucji. Krakowska sesja i prezentacja będą prowadzone w języku angielskim.

Po prezentacji odbędą się umówione spotkania indywidualne z agentami sprzedaży, przedstawicielami telewizji, selekcjonerami światowych festiwali. Market dystrybucyjny. projektów zagranicznemu audytorium.