Strona główna Doc Lab Poland Ogłaszamy nabór na IMPAKT

Ogłaszamy nabór na IMPAKT

UDOSTĘPNIJ

Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego zaprasza do uczestnictwa w nowym programie, skierowanym do producentów będących na początku drogi zawodowej (zrealizowany maksymalnie jeden film pełnometrażowy), którzy chcą wspólnie z twórcami, przy wsparciu ekspertów, przygotowywać się do pracy nad swoimi projektami.

IMPAKT to:

Intensywny rozwój zawodowy producentów filmowych i współpracujących z nimi twórców. 

Development projektów – przygotowanie do produkcji filmu.

Zapraszamy zarówno osoby posiadające własne firmy producenckie, jak i freelancerów lub osoby na co dzień związane z większymi domami produkcyjnymi. Junior producers, kierownicy produkcji z ambicjami rozwoju – to również adresaci IMPAKTU. Zapraszamy też np. managerów kultury, kierowników projektów, którzy pragną rozwijać umiejętności na polu filmowym. Fakt ukończenia szkoły filmowej lub szkoleń jest dodatkowym atutem – ale nie wymogiem. Kryteria wyboru kandydatów to ich doświadczenia filmowe, list motywacyjny oraz zgłoszony projekt.

Uczestnicy-producenci zgłaszają się do programu z projektem, nad którym zaczęli pracować lub jaki chcieliby wkrótce zrealizować, znajdującym się we wczesnej fazie developmentu lub na etapie pomysłu.

Uwaga! W programie biorą też udział współpracujący z producentami reżyserzy lub scenarzyści – autorzy projektów zgłoszonych na IMPAKT.  Ich obecność jest obowiązkowa na części zajęć, w ramach sesji zostanie przeprowadzony development ich projektów. Wezmą także udział w warsztatach mających na celu wypracowanie zasad dobrej współpracy z producentem.

Kiedy?
Program potrwa 6 miesięcy, od września 2019 do kwietnia 2020 i obejmie 6 intensywnych 3-dniowych sesji. Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów opartych na mentoringu grupowym, dyskusjach, case studies, masterclassach oraz pracy indywidualnej.

Gdzie?
Zajęcia będą się odbywały w Warszawie, w siedzibie Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego, ul. Szpitalna 5 lok 6 lub salach zapewnionych przez partnerów.

Kto będzie prowadzić program?

Wśród prowadzących znajdą się czołowi polscy producenci, reżyserzy, scenarzyści i konsultanci scenariuszowi, prawnicy oraz specjaliści od promocji, dystrybucji i prowadzenia biznesu: Anna Wydra (właścicielka firmy Otter Films, producentka „Królika po berlińsku” i „Krwi Boga” Bartka Konopki, „Efektu Domina” Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego oraz „Komunii” Anny Zameckiej), Monika Braid (współproducentka „Badjao. Duchy z morza” i „K2. Dotknąć nieba” Elizy Kubarskiej), Joanna Szymańska  (dyrektorka programowa „Atelier Scenariuszowego”, współwłaścicielka firmy producenckiej SHIPsBOY, współproducentka m.in. „K2. Dotknąć nieba”, „Nauki chodzenia” reż. Marcin Kopeć),  Andrzej Mellin (kierownik katedry scenariopisarstwa PWSTFiTv), Iza Igel (właścicielka Harine Fims, producenta „Płynących wieżowców” Tomka Wasilewskiego, „Dzikich róż” Anny Jadowskiej), Ana Brzezińska (Pettersdottir Media, specjalistka od nowych mediów, reżyserka filmów dokumentalnych), Joanna Solecka (szefowa polskiej gałęzi firmy Alphapanda, specjalistka od międzynarodowego marketingu i promocji)  i inni. Programem zarządza jego autorka, doświadczona producentka, wicedyrektorka DOC LAB POLAND i dyrektorka DLP Marketu Koprodukcyjnego Katarzyna Ślesicka oraz Adam Ślesicki – producent, dyrektor DOC LAB POLAND i DOC DEVELOPMENT).

Ile to kosztuje?

2000 zł (+VAT) za cały program (płatne po zaakceptowaniu zgłoszenia i wystawieniu faktury). Aplikacja na program – 50 zł za każde głoszenie (jeden kandydat – producent – może zgłosić maksymalnie dwa projekty). Opłata za zgłoszenie powinna mieć tytuł „wpłata na cele statutowe Fundacji”.

Termin zgłoszeń: 

Do 20 września 2019, godz. 23.59

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy na:
fundfilm.pl/pl/impakt;  pytania proszę kierować na: info@fundfilm.pl

Programem zarządza Katarzyna Ślesicka, wicedyrektorka DOC LAB POLAND i dyrektorka DLP Marketu Koprodukcyjnego, fot. materiały prasowe

 

Program:

Każdy projekt filmowy jest jak start-up. Potrzeba pomysłu, ale też strategii jego rozwoju, realizacji, promocji i dystrybucji. Potrzeba zespołu, który będzie z pasją wprowadzał ten pomysł w życie oraz sieci partnerów, którzy zapewnią potrzebne wsparcie.

Osią i celem IMPAKTU jest kompleksowe przygotowanie projektu filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego do realizacji. Uczestnicy – producenci zgłaszają się do programu z pomysłem na film, nad którym zaczęli pracować lub jaki chcieliby zrealizować wkrótce. W części zajęć uczestniczą także reżyserzy lub scenarzyści – autorzy zgłoszonych projektów.

Program realizujemy na trzech płaszczyznach:

– WIEDZY:

– development projektu: cele i mechanizmy

– prace scenariuszowe

– zmiany na rynku filmowym dotyczące finansowania i dystrybucji

– rosnąca rola i metody promocji filmu już na wczesnym etapie jego powstawania

– rola networkingu oraz prezentacji projektu na rynku międzynarodowym

– zasady prowadzenia firmy produkcyjnej

– zasady i dobre praktyki współpracy z twórcami

– prawo autorskie, zapisy w umowach

– pejzaż i zasady koprodukcji międzynarodowych

– metody zarządzania projektem, firmą i swoją karierą zawodową

– metody promocji projektu na każdym etapie jego realizacji

Ta część programu będzie prowadzona w formie prezentacji, masterclass i case studies.

– UMIEJĘTNOŚCI:

Każdy z elementów wymienionych powyżej będzie miał swoją odsłonę warsztatową, tak aby przekazywana wiedza wiedza nabrała charakteru praktycznego i stała się podstawą pracy nad konkretnym zagadnieniem w parze producent-autor projektu. Dla przykładu, planujemy warsztatowe negocjacje umowy ze scenarzystą i reżyserem, wspólną pracę nad pisaniem tekstów promocyjnych, przygotowaniem moodbooków, trailerów itp.

Ponieważ osią i sercem prac podczas programu jest projekt, z jakim zgłasza się producent i jego autor, dużo przestrzeni poświęcimy na merytoryczną pracę nad pomysłami, z którymi zgłosili się uczestnicy. Będą to grupowe omówienia projektów oraz indywidualne konsultacje.

– POSTAW:

Produkcja filmu to dla producenta i reżysera bardzo trudne doświadczenie. Zarówno od strony organizacyjnej, finansowej, twórczej, ale też osobistej i emocjonalnej. Mimo rosnącej wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku filmowego oraz roli producenta w tym systemie, wciąż nietrudno o nieporozumienia i napięcia w tej relacji. A przecież w obliczu zalewu treści audiowizualnych doprowadzenie projektu filmowego do skutku to coraz bardziej skomplikowane zadanie, wymagające połączonego wysiłku tego najważniejszego w całym procesie produkcji, symbiotycznego duetu reżyser-producent.

Dlatego podczas naszego programu uczestnicy nie tylko  uporządkują swoja wiedzę na temat branży filmowej, nie tylko wypróbują szereg narzędzi, które pomagają pracować nad projektem, ale także przejdą wraz z nami przez rozmaite sytuacje i ćwiczenia warsztatowe, które pomogą im zbudować ramy partnerskiej relacji z twórcami.

Przełamując schematy klasycznej edukacji opartej na podziałach, zaproponujemy  modele dobrej współpracy twórca-producent, kwestionujących podejście „my kontra oni” na rzecz współdziałania, współodpowiedzialności, zaufania i zaangażowania.

Na zakończenie programu uczestnicy przygotowują materiał wizualny „2-pager”, przedstawiający projekt w zwięzłej, atrakcyjnej formie oraz prezentują się wybranemu gronu ekspertów, którzy zapewnią profesjonalny feedback (w formule spotkań one-on-one). 

Katarzyna i Adam Ślesiccy z Barbarą Orlicz-Szczypulą i Katarzyną Wilk z Krakowskiego Festiwalu Filmowego; fot. materiały prasowe

Organizator:

IMPAKT realizowany jest przez pomysłodawców i pierwszych prowadzących Kursu dla Kreatywnych Producentów (realizowanego w latach 2010-2015 w Szkole Wajdy) – pierwszego tego typu programu w Polsce, który zyskał duże uznanie i zebrał świetne opinie w środowisku filmowym.

Organizatorem programu IMPAKT jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, która od 2015 roku prowadzi największy w Polsce program dla dokumentalistów DOC LAB POLAND. Efektem dotychczasowych pięciu edycji jest ok. 120 rozwijanych lub pitchowanych projektów, z których powstało już ok. 40 filmów zdobywających laury na całym świecie. Co roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywa się ponad 300 indywidualnych spotkań koprodukcyjnych i dystrybucyjnych. Fundacja jest także organizatorem jedynego w Polsce międzynarodowego Marketu Koprodukcyjnego dla dokumentalistów (co roku ponad 400 spotkań), programu Doc Hot Selection, w ramach którego prezentowane są najlepsze i najczęściej nagradzane polskie filmy dokumentalne ostatnich lat, a także programu Doc Development, polegającego na rozwoju projektów dokumentalnych na wczesnym etapie.

IMPAKT jest wsparty przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerami są: Mazowiecki Instytut Kultury, Mazovia Warsaw Film Commission oraz kancelaria MKZ Partnerzy.